زبان ﴿Language﴾  :  
آرشیو اخبار
RSS 2
صفحه اصلی
آرشيو اخبار
آشنايي با انجمن
رئيس انجمن
اعضاء هیأت مدیره و مديرعامل
کميته‌ ها
گالري عكس
تماس با مدير سايت
نقشه سايت
معاهدات و قوانين
واردات ايران از قزاقستان
صادرات ايران به قزاقستان
گزارش تصويري سفر رياست جمهوري به قزاقستان
نقشه كشور قزاقستان
دانشگاه ها و مراكز آموزشي
نمايشگاه ها
وزارتخانه هاي كشور قزاقستان
برنامه پروازها
شماره تلفن هاي قزاقستان
نشست، سمينار، همايش
فراخوان مقاله "تصور شما از قزاقستان چيست"
مقالات
قزاقستان در مسير توسعه
نشست
شركت هاي قزاقي
آموزش زبان قزاقي
Әл Фараби атындағы ҚазҰУ ұстаздар делегациясының Иранға сапары
پارک علم و فناوری پردیس برگزار می نماید
   آمار سايت
 صفحات بازديد شده : 376297
  بازديد امروز : 576
  کل بازديدها : 2156200
 کاربران آنلاين : 33

آمار كل صادرات ايران به قزاقستان در سال 1386

ردیف

سال

کشور

تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1386

قزاقستان

08025000

پسته , تازه يا خشك كرده

1,637,861

86,830,467,933 Rls.

9,357,850 $

2

1386

قزاقستان

61103000

پيرا هن يقه ا سكي,پولوور,جليقه وهمانند,كشباف, ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي

511,457

57,032,141,448 Rls.

6,137,484 $

3

1386

قزاقستان

94051000

لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود .

202,959

33,298,555,553 Rls.

3,586,643 $

4

1386

قزاقستان

83040000

قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزكارا زفلزمعمولي.

2,203,152

33,293,235,999 Rls.

3,573,791 $

5

1386

قزاقستان

08081000

سيب , تازه

7,206,279

29,450,170,756 Rls.

3,172,222 $

6

1386

قزاقستان

39173900

سايرلوله هاوشيلنگ ها ا زموا دپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر

1,200,442

23,924,723,489 Rls.

2,587,901 $

7

1386

قزاقستان

39249000

لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي

857,313

20,591,875,942 Rls.

2,218,436 $

8

1386

قزاقستان

87042200

وسايل نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن 5تا20تن

396,500

20,359,220,000 Rls.

2,201,000 $

9

1386

قزاقستان

61121200

گرمكن ورزشي بصورت دست, كشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيك.

181,924

20,253,340,692 Rls.

2,183,088 $

10

1386

قزاقستان

32089090

سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييرياقته غيرمذكور درجاي ديگر

860,591

16,982,470,430 Rls.

1,828,785 $

11

1386

قزاقستان

32081010

پوشش ورنگها براساس پلي استرها

730,732

14,763,807,522 Rls.

1,592,939 $

12

1386

قزاقستان

87043200

وسايل نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني جرقه ا ي -احتراقي ،به وزن ناخالص بيش ا ز5تن

270,000

11,516,500,000 Rls.

1,240,000 $

13

1386

قزاقستان

08041090

ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده

2,499,487

11,469,506,181 Rls.

1,232,157 $

14

1386

قزاقستان

21021000

مخمرهاي فعال (زنده )

634,800

10,910,182,080 Rls.

1,176,640 $

15

1386

قزاقستان

64031990

سايركفشهاي ورزشي باتخت بيرونيا زكائوچو,پلاستيك, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذكور

120,973

10,312,430,970 Rls.

1,112,644 $

16

1386

قزاقستان

39173200

سايرلوله هاكه باموا دديگرمستحكم نشده وباسايرموا دجورنشده بدون لوا زم وملحقات

411,174

9,574,712,358 Rls.

1,027,935 $

17

1386

قزاقستان

35061000

محصولات كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم

1,035,442

8,488,154,953 Rls.

915,460 $

18

1386

قزاقستان

39201090

صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده

564,238

8,395,687,004 Rls.

901,988 $

19

1386

قزاقستان

15119090

ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذكور در جاي ديگر

1,087,690

8,014,673,258 Rls.

861,799 $

20

1386

قزاقستان

34011160

صابون دترجنت قالبي

2,108,591

8,000,539,068 Rls.

860,806 $

21

1386

قزاقستان

73081000

پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

599,930

7,508,790,049 Rls.

804,907 $

22

1386

قزاقستان

69041000

آجرساختمان ا زسرا ميك.

10,560,445

7,413,419,560 Rls.

798,344 $

23

1386

قزاقستان

15121900

روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن كاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها

961,854

7,297,822,768 Rls.

785,307 $

24

1386

قزاقستان

95039000

سايربازيچه ها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد .

293,407

6,793,496,925 Rls.

731,720 $

25

1386

قزاقستان

39205900

صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آكريليك, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا

332,046

6,418,090,181 Rls.

689,492 $

26

1386

قزاقستان

68159990

سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذكور در جاي ديگر

77,668

6,351,787,105 Rls.

684,648 $

27

1386

قزاقستان

57011000

فرش وسايركف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (كرك )حيوا ن, گره باف.

4,718

6,128,398,128 Rls.

658,525 $

28

1386

قزاقستان

19059090

سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاك ومهروخميرهاي خشك كرده آرد غيرمذكوردرجاي ديگر

406,510

5,880,463,796 Rls.

633,365 $

29

1386

قزاقستان

85071010

انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed )

348,747

5,559,011,557 Rls.

596,682 $

30

1386

قزاقستان

15162090

چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين كره كاكائووروغن C.B.E

736,434

5,480,774,383 Rls.

586,702 $

31

1386

قزاقستان

84741000

ماشين هاي جوركردن, غربال كردن, جدا كردن ياشستن خاك, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد

135,815

4,889,580,321 Rls.

526,959 $

32

1386

قزاقستان

15079000

روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن

647,663

4,854,243,097 Rls.

519,857 $

33

1386

قزاقستان

39173300

سايرلوله هامستحكم نشده و بنحوديگري باسايرموادجورنشده ,بالوا زم وملحقات

242,903

4,836,381,239 Rls.

519,722 $

34

1386

قزاقستان

69089040

كاشي يا سرا ميك باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(كاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده

1,723,781

4,728,296,849 Rls.

508,962 $

35

1386

قزاقستان

84742000

ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

151,684

4,575,579,802 Rls.

495,108 $

36

1386

قزاقستان

61091000

تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,كشباف ياقلاب باف , ا زپنبه

61,330

4,427,643,115 Rls.

477,924 $

37

1386

قزاقستان

87032300

وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب

57,649

4,369,513,386 Rls.

471,447 $

38

1386

قزاقستان

58041000

تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص

55,866

3,892,314,271 Rls.

419,435 $

39

1386

قزاقستان

69089010

كاشي يا سرا ميك باجذب آب كمترا زيك درصد(كاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده

1,023,330

3,868,339,279 Rls.

415,867 $

40

1386

قزاقستان

69089020

كاشي يا سرا ميك باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(كاشي كف ) ورني يالعاب زده

1,817,014

3,852,200,916 Rls.

413,919 $

41

1386

قزاقستان

70133900

ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),كه درجاي ديگرذكرنشده.

411,710

3,818,313,475 Rls.

411,664 $

42

1386

قزاقستان

70049090

ورق شيشه ا ي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر

1,976,540

3,757,310,257 Rls.

404,882 $

43

1386

قزاقستان

08052000

نارنگي,كلمانتين , ويلكينگ ... مركبات غيره , تازه يا خشك كرده

892,981

3,731,384,039 Rls.

400,635 $

44

1386

قزاقستان

17049000

شيريني (همچنين شكلات سفيد) ,بدون كاكائو ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد

238,706

3,724,413,117 Rls.

402,330 $

45

1386

قزاقستان

25232100

سيمان پورتلند سفيد

5,102,716

3,601,325,344 Rls.

388,026 $

46

1386

قزاقستان

84743100

مخلوط كن هاي بتون وملاط.

124,657

3,434,666,721 Rls.

370,649 $

47

1386

قزاقستان

68022100

سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن, رخام,فقط بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه.

692,749

3,399,104,296 Rls.

365,031 $

48

1386

قزاقستان

39219090

سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا رغيرا زموا دپلاستيكي ا سفنجي غيرمذكور

141,372

3,278,518,560 Rls.

353,430 $

49

1386

قزاقستان

70193910

پشم شيشه

432,913

3,126,226,937 Rls.

336,606 $

50

1386

قزاقستان

84749000

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474.

147,926

2,986,831,828 Rls.

327,809 $

51

1386

قزاقستان

85162900

دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي ا ماكن و گرم كردن زمين , كه درجاي ديگر مذكور نباشد

62,613

2,934,103,750 Rls.

314,868 $

52

1386

قزاقستان

73211190

سايروسايل خورا ك پزي وخورا ك گرم كن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذكور

61,268

2,890,442,176 Rls.

311,170 $

53

1386

قزاقستان

40169990

سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر

232,224

2,842,718,640 Rls.

305,929 $

54

1386

قزاقستان

70031990

سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذكور

1,186,980

2,611,602,748 Rls.

281,057 $

55

1386

قزاقستان

85445900

هادي هاي برق, برا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال

68,789

2,502,326,639 Rls.

269,249 $

56

1386

قزاقستان

70051030

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر تا 5/4ميليمتر

1,135,710

2,474,411,563 Rls.

265,756 $

57

1386

قزاقستان

34022050

ژل يا مايع ظرفشويي بسته بندي به صورت خرده فروشي

670,793

2,467,284,899 Rls.

264,877 $

58

1386

قزاقستان

69089060

كاشي يا سرا ميك باجذب ا ب كمترا زيك درصدساب نخورده (پوليش نشده )ورني يالعاب زده

1,031,820

2,466,390,437 Rls.

266,195 $

59

1386

قزاقستان

34011150

صابون رختشويي

345,999

2,289,939,105 Rls.

245,997 $

60

1386

قزاقستان

84162000

مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط)

20,670

2,260,149,075 Rls.

243,652 $

61

1386

قزاقستان

07049000

كلم قرمز و سفيد ,كلم پيچ ,كلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد كرده

1,004,611

2,224,372,454 Rls.

240,067 $

62

1386

قزاقستان

57029200

كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيك يامصنوعي آماده مصرف.

31,380

2,205,934,335 Rls.

237,127 $

63

1386

قزاقستان

07031000

پيازوموسير

1,920,931

2,136,455,045 Rls.

230,533 $

64

1386

قزاقستان

08042000

ا نجير ,تازه يا خشك كرده

122,176

2,115,996,607 Rls.

227,858 $

65

1386

قزاقستان

28365000

كربنات كلسيم

4,684,736

2,085,972,834 Rls.

224,928 $

66

1386

قزاقستان

07114000

خيار و خيارترشي (خيارريز) ,محفوظ شده به طور موقت

337,672

2,080,866,386 Rls.

224,209 $

67

1386

قزاقستان

68099000

سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زتركيباتي كه ا ساس آنهاگچ باشد,كه درجاي ديگرگفته نشده

1,601,804

2,005,912,353 Rls.

216,353 $

68

1386

قزاقستان

84371000

ماشين برا ي پاك كردن, جوركردن يادرجه بندي كردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشك كرده

4,530

1,997,710,400 Rls.

214,900 $

69

1386

قزاقستان

68091100

لوحه,صفحه ،ورق ،همانندازگچ ،پوشانده شده فقطباكاغذيامقوا.

1,494,630

1,992,880,014 Rls.

214,220 $

70

1386

قزاقستان

07019000

ساير سيب زمينيها ,تازه يا سردكرده

1,014,020

1,879,142,446 Rls.

202,761 $

71

1386

قزاقستان

69089050

كاشي يا سرا ميك باجذب ا ب كمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده

512,200

1,808,871,418 Rls.

194,593 $

72

1386

قزاقستان

94060090

ساختمانهاي پيش ساخته

100,495

1,785,478,080 Rls.

192,261 $

73

1386

قزاقستان

73030000

لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن.

196,735

1,780,451,750 Rls.

196,735 $

74

1386

قزاقستان

06029090

ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) غيرمذكور در جاي ديگر

290,769

1,741,892,721 Rls.

188,597 $

75

1386

قزاقستان

84328000

ماشين آلات ووسايل آماده كردن ياكشت وزرع زمين, غيرمذكوردرجاي ديگر;غلتك برا ي چمن يازمين ورزش

37,200

1,645,787,160 Rls.

177,195 $

76

1386

قزاقستان

22029000

ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند

130,796

1,638,157,963 Rls.

177,019 $

77

1386

قزاقستان

84806000

قالب برا ي موا دمعدني.

178,020

1,614,743,287 Rls.

176,252 $

78

1386

قزاقستان

69049000

آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميك.

2,158,179

1,571,485,687 Rls.

169,176 $

79

1386

قزاقستان

70099100

آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني)

303,192

1,552,737,409 Rls.

166,793 $

80

1386

قزاقستان

84314900

ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر

64,882

1,551,285,042 Rls.

166,775 $

81

1386

قزاقستان

21022000

مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تك سلولي ,مرده

83,040

1,545,821,120 Rls.

166,080 $

82

1386

قزاقستان

21023000

بيكينگ پودر آماده

39,442

1,542,470,176 Rls.

165,656 $

83

1386

قزاقستان

39209990

سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازك وباريكه ها ا زسايرموا دپلاستيكي غيرا سفنجي غيرمذكوردرجاي ديگ

63,890

1,487,039,750 Rls.

159,725 $

84

1386

قزاقستان

26100000

سنگ كروم وكنسانتره هاي آن

1,958,130

1,413,247,702 Rls.

152,734 $

85

1386

قزاقستان

34022010

پودريا مايع لباسشويي دستي بسته بندي به صورت خرده فروشي

267,462

1,410,577,529 Rls.

151,455 $

86

1386

قزاقستان

94018000

نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد

59,583

1,381,498,768 Rls.

149,036 $

87

1386

قزاقستان

39239000

ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي

57,391

1,321,010,469 Rls.

142,293 $

88

1386

قزاقستان

70051090

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده باضخامتهاي بيشتر ا ز 5/4ميليمتر

643,619

1,272,736,831 Rls.

136,885 $

89

1386

قزاقستان

39269099

سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت

62,458

1,241,757,311 Rls.

133,722 $

90

1386

قزاقستان

39211200

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي كلروروينيل

42,837

1,234,971,015 Rls.

133,866 $

91

1386

قزاقستان

83024900

يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است

56,827

1,213,783,933 Rls.

131,021 $

92

1386

قزاقستان

70132900

ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر وشيشه -سراميك )

129,391

1,199,194,840 Rls.

129,364 $

93

1386

قزاقستان

84798990

ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر

31,953

1,191,436,795 Rls.

128,730 $

94

1386

قزاقستان

08093000

هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه

269,291

1,177,491,922 Rls.

126,563 $

95

1386

قزاقستان

39041010

سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد

139,683

1,126,539,670 Rls.

122,424 $

96

1386

قزاقستان

08051000

پرتقال , تازه يا خشك كرده

248,982

1,039,383,263 Rls.

111,962 $

97

1386

قزاقستان

39172900

لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيكي

48,692

1,009,242,416 Rls.

109,275 $

98

1386

قزاقستان

08109000

ساير ميوه ها ,تازه كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد

96,911

991,941,266 Rls.

106,364 $

99

1386

قزاقستان

76169990

ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور

44,391

949,854,615 Rls.

102,723 $

100

1386

قزاقستان

34022060

پودركف شوي بسته بندي به صورت خرده فروشي

332,017

926,335,563 Rls.

99,607 $

ويرايش      
 
Copyright © 2006-2016 | Powered by Ravian
Best view at 1024 × 768